Paano alagaan ang tuta (How to Take care of Puppies from 0 to 2 months of age) Quick tutorial

Health
Paano alagaan ang tuta mula pagkapanganak hanngang dalawang buwan (How to Take care of Puppies from 0 age to 2 mos of age) Quick tutorial

mabilisan pagpapaliwanag ng pagaalaga ng tuta, mula pagkapanganak hanggang dalawang buwan,, mula pagtingin sa newlyborn pups, pag deworm pagdating ng ika dalawang linggo, pagpapaligo, pagpapainom ng vitamins, at mga paalala at gabay sa pagpapalaki ng ating mga tuta… salamat po sa inyo, at pa subscribe na rin po.. God bless po , mabuhay po kayo ..

#Paano #Tuta #alagaan #MulaPagkapanganak #Puppy #HowToTakeCareOfPuppies
#Deworm #Vitamins #Playpen #Cage #Esbilac #RoyalCanin #LCvit #Maltese #MaltesePups #Whitedogs #toybreeds #smalldogs #Toydogs #cute

Products You May Like

Articles You May Like

How to Get a Urine Sample from a Dog
9 Best Pill Pockets for Dogs
11 Best Raw Dog Food Brands for Akitas
Chatter of Fact
20 Best Foods for Beagles with Allergies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *